Säännöt

Pohjois-Lapin koirakerhon pelastuskoira-alajaoston, Pohjois-Lapin Pelastuskoirat, säännöt:

1. Jaoston tarkoituksena on kouluttaa koiria ja koiranohjaajia Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (VaPePa) sekä viranomaisen avuksi etsintä- ja pelastustehtäviin.  

Jaoston jäsenyyttä haetaan hakemuksella, mikäli:

 • ohjaaja on Pohjois-Lapin koirakerho Ry:n jäsen ja suorittanut vuosittaisen jäsenmaksun
 • tutustumiskäynti harjoituksiin ilman koiraa, jolloin informoidaan jaoston toiminnasta, sitoutumisesta harjoitteluun sekä VaPePan toimintaan
 • uuden koirakon hyväksymisestä jäseneksi päätetään jaoston kokouksessa kuukauden koeajan jälkeen
 • jaostoon hyväksymisen jälkeen ohjaaja suorittaa jaoston vuosittaisen jäsenmaksun, joka muotoutuu Suomen pelastuskoiraliiton jäsenmaksun mukaan
 • aktiivijäsenenä pysyy ainoastaan käymällä säännöllisesti harjoituksissa  tai harjoittelemalla omatoimisesti, niin että koirakon taso pysyy etsintätehtävien vaatimalla tasolla
 • jaoston jäsenmaksu on maksettava Suomen pelastuskoiraliiton jäsenmaksuaikataulun mukaisesti, muutoin jäsenyys alajaostossa päättyy

Koiraohjaajat ovat sitoutuneet hankkimaan itselleen etsinnöissä vaadittavat taidot sekä ylläpitämään niitä:

 • Ensiaputaito (vähintään EA1)
 • Etsintäkurssi (VaPePa)
 • Viestintävälineiden käyttö (VaPePa)
 • Suunnistustaito

2. Jäsenet jaetaan aktiivi- ja kannatusjäseniin

Aktiivijäsen

 • sitoutunut harjoittelemaan säännöllisesti
 • tavoitteena hälytyskelpoisuus
 • osallistuu koulutuksiin
 • on mukana VaPePa:n alaisessa hälytysryhmässä

Kannatusjäsen

 • Taustatoimija
 • Ei harjoitteluvelvoitetta
 • Koulutukset omakustanteisia
 • Voi olla toiminnassa mukana myös ilman koiraa
 • Myös yritys voi olla kannatusjäsen

3. Muilta osin säännöissä noudatetaan Pohjois-Lapin koirakerho Ry:n sääntöjä

 

Ivalossa 13.9.2016