Palveluskoiratoiminta

Palveluskoiriksi kutsutaan koiria, jotka on koulutettu toimimaan ihmisen apuna erilaisissa etsintä- ja suojelutehtävissä. Palveluskoiria on koulutettu jo 1800-luvulta lähtien etsimään kadonneita ja haavoittuneita, jäljittämään rikollisia ja vihollisia sekä etsimään erilaisia esineitä tai aineita kuten aseita ja ammuksia, huumeita, hometta tai jopa malmeja. 
Palveluskoirien tehtävä on myös suojella ohjaajaansa tai sen vartioitavaksi annettua aluetta ja omaisuutta. Näissä tehtävissä hyödynnetään koiran luontaisia taipumuksia, sen ylivertaisen erinomaista hajuaistia ja laumaeläimen taipumusta puolustaa laumaansa ja asuinreviiriään ulkopuolisilta. 

Tällaisiin tehtäviin koulutettuja koiria ovat hyödyntäneet toiminnassaan eri maiden poliisi, armeija ja rajavartijat. Tämän päivän palveluskoiraksi käsitämme kaikki ne rodut, joilla on oikeus osallistua palveluskoirakokeisiin.

Vuoden 2023 aikana suunnitteilla pk-lajien avoin tutustumisviikonloppu, joten pidä ihmeessä silmällä kerhon uutispalstaa!